17 Αυγ 2017

Δέκα Νέα προγράμματα επιδότησης 2017 μέσω ΕΣΠΑ, όλη η λίστα!


Δέκα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 597, 5 εκατ. ευρώ βρίσκονται στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όλα τα προγράμματα, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα περισσότερα, (συγκεκριμένα τα οκτώ) θα προκηρυχθούν για πρώτη φορά, ενώ τα δύο αφορούν τους δεύτερους κύκλους, αλλά με αναμορφωμένους σε ένα βαθμό όρους, των προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν το Φεβρουάριο του 2016.

ΕΣΠΑ : Νέο πρόγραμμα Επιδότησης για πτυχιούχους 2017

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινάνε οι αιτήσεις ένταξης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ανοίγει και πάλι για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που επιδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσό έως και 50.000 ευρώ για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης σχετικής με τις σπουδές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μόνο ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση τυποποιημένου εντύπου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), έως τις 11 Οκτωβρίου του 2017, αναλυτικότερα... 

16 Αυγ 2017

6 ιστορίες επιτυχίας από όλη την Ελλάδα Νέων Αγροτών!


Μέχρι στιγμής έχουν «τρέξει» 3 προγράμματα επιδότησης αρχικής Εγκατάστασης νέων αγροτών με ιδιαίτερή επιτυχία και συμμετοχή.

Σίγουρα ΔΕΝ τα κατάφεραν όλοι και ο κάθε ένας για τον δικό του – μοναδικό λόγο, αλλά οι περισσότεροι πήγαν καλά και μάλιστα κάποιο ξεχώρισαν!

Νέοι αγρότες που εντάχθηκαν σε παλιότερα προγράμματα πρώτης εγκατάστασης.