16 Ιαν 2017

Επιδότηση Βιολογικών Καλλιεργειών 2017


Η Νέα Επιδότηση για την αύξηση των στρεμμάτων με Βιολογικές Καλλιεργείς δηλαδή το  Μέτρο 11 -Βιολογικές καλλιέργειες στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και την διατήρηση των μεθόδων αυτών μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.

Ήδη στις 05/01/2017  Ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4310) ο καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 11 παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα: 

13 Ιαν 2017

Το φυτό : Αγγελική – Angelica


Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις Αγροτικές Ευκαιρίες από την + Αικατερίνα  Κανέλλου  Μοναχή.

Υπάρχουν 60 είδη Αγγελικής, τα πιο γνωστά όμως είναι η Angelica Arcangelica,   η   A. Sinensis,  αλλά  η  A. Sylvestris είναι πολύ διαδεδομένη (γεωγραφικά).

Χρησιμοποιούμε όλα τα μέρη του φυτού αλλά με πολλή σύνεση. Είναι τόσες πολλές οι φαρμακευτικές της ιδιότητες που  κατά  τον Bodard  «αν ήταν να εισαχθεί από εξωτικά μέρη θα έπρεπε να πληρώσουμε το βάρος της σε χρυσό». Λέγεται ότι ο Annibal  Camoux,  που πέθανε σε ηλικία 120 ετών, μασούσε συνεχώς ρίζα Αγγελικής. Θεωρείται το Ginseng  της Δύσης.

9 Ιαν 2017

Αλόη Βέρα

Υπάρχουν  σε  όλο  τον  κόσμο 250  είδη  Αλόης
Απ΄  όλες μόνον η Aloe  vera, λόγω της βιοχημικής της σύνθεσης έχει τις καλλίτερες  ιδιότητες.
Η Αλόη από μόνη της αποτελεί   ένα  μικρό σπιτικό φαρμακείο. Θεραπεύει τα εγκαύματα και τις πληγές, βοηθά  τα άτομα με ακμή ή εμποδίζει την τριχόπτωση. Είναι θεραπευτικό για το στομάχι …

Το φυτό  έχει  ύψος 60cm και πλάτος μέχρι  7cm. Προέρχεται από χώρες με ξηρό κλίμα, την Β. Αφρική την Συρία, την Ν. Αμερική και  την  Ρωσία.